You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe

"Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych"

Bydgoszcz, 15 - 17 czerwca 20114 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych Profesorskich Warsztatach Naukowych poświęconych szeroko rozumianym problemom przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Zgłoszenie w konkursie "Polski Wynalazek 2014"

Zespół badawczy złożony z absolwenta Wydziału i pracowników Katedry Aparatury i Technologii Żywności zgłosił do konkursu  swój wynalazek - Suszarkę wibracyjną.

Więcej informacji znajdziesz na stronie konkursu "Polski Wynalazek 2014".

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne II stopnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek:

  •     technologia chemiczna

Certyfikowane szkolenie Auditora wewnętrznego SZBŻ ISO 22000/HACCP

Firma INCERT planuje w dniach 14-15 kwietnia 2014 roku przeprowadzenie szkolenia auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000/HACCP.

PTCh zaprasza na spotkanie naukowe

W imieniu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego zapraszam uprzejmie na spotkanie naukowe

z Prof. dr hab. Romanem Ossowskim pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bydgoszczy, który wygłosi referat pt.: „Konflikty i ich rozwiązywanie. Projekty pozytywnych rozwiązań”.

Wykład odbędzie się dnia 28 marca (piątek) o godzinie 12:00 w Auli Wydziału Technologii i Inżynierii

Chemicznej przy ulicy Seminaryjnej 3.

Wakacyjna praca dla studentów w USA

We wtorek, 04.03.2014 r. o godzinie 13:30 w sali AN1B w Auditorium Novum w Fordonie, odbędzie się spotkanie dla studentów wszystkich Wydziałów zainteresowanych wakacyjną pracą w USA w ramach programu SOUTHWESTERN.
W imieniu organizatorów spotkania zapraszamy na spotkanie.

oferta: Technolog produkcji gumy

oferta pracy: szczególowe informacje