Rekrutacja

 

Dobry start do dobrej pracy !

- od roku akademickiego 2016/17 Inżynieria materiałowa o profilu praktycznym
 

Oferta kształcenia

 
 

Składanie dokumentów i rekrutacja uzupełniająca

Uwaga kandydaci na studia pierwszego stopnia !

Informujemy, że dnia 14 lipca 2016 r. zostało przeprowadzone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną postępowanie klasyfikacyjne. Sprawdź swój status na indywidualnym koncie pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl

Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to - w terminie: do 26 lipca 2016 r. złóż komplet dokumentów (w tym świadectwo dojrzałości wydane przez OKE/szkołę )

Punkt Rekrutacyjny: Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz (Fordon) czynny w godzinach 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).
Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów.
Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie ogłoszona w dniu 29.07.2016 r. do godz. 12:00
Wyniki będą dostępne pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).

Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na kierunki:

  • analityka chemiczna i spożywcza
  • inżynieria materiałowa
  • technologia chemiczna
  • technologia żywności i żywienie człowieka

która trwa do 26 lipca 2016 r.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Do 30 września 2016 r. można ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dla studentów i doktorantów).

Szczegółowe informacje (linki) znajdują się na stronie uczelni w zakładce Pomoc materialna.

Kurs Przygotowania Pedagogicznego - 2016

W roku akademickim 2016/2017 Wydział Zarządzania uruchamia nabór na stacjonarny KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO dający pełne kwalifikacje pedagogiczne.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Termin zgłoszeń: do 5 października 2016 roku.

Zapisy na lektoraty językowe

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia!
Obowiązkowe zapisy na lektoraty językowe trwają od 30.05 do 19.06.2016 r.
Zapisy odbywają się poprzez zalogowanie na stronie: zapisy-sjo.utp.edu.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku.

CIBUS - pokazy w VIII LO

10 czerwca 2016 roku w ramach akcji „Jedz FIT i czuj się GIT”, która miała miejsce w VIII LO w Bydgoszczy, koło naukowe CIBUS reprezentowało Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP.