You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Rekrutacja

Oferta kształcenia

Informujemy, że do 14 września 2015 r. trwają:

rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

  • analityka chemiczna i spożywcza
  • technologia chemiczna
  • technologia żywności i żywienie człowieka

oraz rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek

  • analityka chemiczna i spożywcza.

Rządowy program praktyk

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy można uzyskać pod numerem telefonu 52 3415261 wew. 172 oraz adresem mailowym praktyki.bydgoszcz@krus.gov.pl.

Kliknij po więcej informacji.

PRAKTYKA IM, TŻ

Przypominamy, że studenci VI sem kierunku Inżynieria materiałowa i Technologia żywności i żywienia człowieka zobowiązani są do odbycia wakacyjnej praktyki programowej.

Informujemy, że jest to ostateczny możliwy termin do jej realizacji.

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ogłasza konkurs na następujące stanowiska nauczycieli akademickich:

Praca w WSSE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowiska.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku
oraz w ogłoszeniu na stronie http://www.bip.pwisbydgoszcz.pl/index.php?app=nabor&nid=500&y=2015&status=1

Program DreamSpark Premium

W ramach programu Microsoft dla Edukacji Wydział Technologii i Inżynierii Chemiczneji zakupił licencję DreamSpark Premium (wcześniej: MSDN Academic Alliance) na oprogramowanie firmy Microsoft.

Udział w programie DreamSpark Premium daje studentom i pracownikom dostęp do oprogramowania firmy Microsoft (aplikacji, serwerów, narzędzi programistycznych).