18Paź/17
18 Paź/17

The Baltic Sea Environment

W ramach The Baltic University Programme (BUP) na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt odbędą się zajęcia The Baltic Sea Environment.

Program zajęć, które będą prowadzone w języku angielskim, obejmuje 10 spotkań, po 3 x 45 min. każde i kończy się egzaminem. Po jego zdaniu studenci otrzymają dyplom ukończenia z Uppsali (Szwecja).

Pierwsze zajęcia odbędą się dn. 18 października b.r. (środa), przy ul. Mazowieckiej 28, w sali 418, o godz. 15:00.

Bliższe informacje i zapisy u dr hab. Anny Seniczak
(e-mail: aseniczak@utp.edu.pl).

Uczestnikami The Baltic University Programme (BUP) są uniwersytety z krajów regionu Bałtyckiego. Program jest koordynowany przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja).

18Paź/17
18 Paź/17

Prawa i obowiązki studenta – szkolenie

Zapraszamy na obowiązkowe szkolenie dla studentów pierwszego roku.
Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie:
– obowiązków i praw studenta,
– „Know-how” życia na Naszym Wydziale oraz całej Uczelni.

Termin szkolenia: 18.10.2017 (środa) o godzinie 13:00 – Aula
Prosimy wszystkich studentów pierwszego roku o stawienie się na szkoleniu.

16Paź/17
16 Paź/17

Ochrona patentowa – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi rzecznik patentowy UTP mgr Piotr Jankowski.

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związanie z ochroną patentową,
przede wszystkim w kategorii wynalazku:

  • innowacja – zasady postępowania
  • badania patentowe
  • kryteria ochrony patentowej
  • budowa i sporządzanie opisu patentowego
  • nowy systemem elektronicznego zgłaszania patentów na UTP

Termin szkolenia: 16.10.2017 (poniedziałek)
Pracownicy o godzinie 9:45 – Salka wykładowa „Polimery”
Studenci o godzinie 11:15 – Aula
Na szkolenie zapraszamy szczególnie studentów realizujących w bieżącym roku akademickim prace dyplomowe.

13Paź/17
13 Paź/17

Najlepszy student Wydziału 2016/2017

12 października 2017 roku w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali za imponujące wyniki w nauce w roku akademickim 2016/2017 studenci IV roku kierunku Inżynieria materiałowa:

  • Kinga Majewska
  • Filip Patel

Wyróżnionym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

25Wrz/17
25 Wrz/17

Stypendia w semestrze zimowym r.a. 2017/2018

Komunikat Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w sprawie terminu składania wniosków o stypendia w semestrze zimowym r.a. 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 13 października 2017 r.
Dziekanaty poszczególnych Wydziałów przyjmować będą wnioski począwszy od 2 października 2017 r.