Wykład otwarty - 26.04.2017

Zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi emerytowany pracownik naukowy UMK w Toruniu:
prof. dr hab. Józef Szudy
tytuł wykładu:
„Życie i twórczość prof. Aleksandra Jabłońskiego”

Wykład odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 9:15
w Auli Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Decyzje stypendialne

W dziekanacie są do odbioru decyzje do wniosków o stypendium Rektora. Konieczny odbiór osobisty najpóźniej do 24.04. (poniedziałek).

Stanowisko Technologa w MONDI ŚWIECIE S.A.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o stanowisku Technologa w Mondi Świecie S.A.
Oferta pracy dotyczy w szczególności studentów ostatniego roku studiów.

Seminarium naukowe - 21.04.2017 r.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium naukowym, w ramach którego
mgr inż. Adam Kwiatkowski wygłosi referat pt.:
"Zmiany konformacyjne związków heterocyklicznych wywołane oddziaływaniami międzycząsteczkowymi"

Innowacyjne tworzywa konstrukcyjne ...

Dnia 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 14:00 w Auli Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wykład pt.:
„Innowacyjne tworzywa konstrukcyjne wykorzystywane do produkcji pojazdów szynowych”
wygłosi pan mgr inż. Marek Fekner, kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych w firmie PESA SA.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych studentów.

Konkurs Piosenki Tłumaczonej - zgłoszenia

JUWENALIA 2017 - 18 maja o godz. 12:00 odbędzie się na WTiICh (ul. Seminaryjna 3) KONKURS PIOSENKI TŁUMACZONEJ

Zasady udziału w konkursie: