GODZINY DZIEKAŃSKIE

Szanowni Państwo,

w związku z ponownymi wyborami członków Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej z grupy z pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami, które odbędą się 19 października 2016 r. Ogłaszam godziny dziekańskie od 14 00  do 15 00

Zmiana termminu obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza Sulewskiego

Uprzejmie informuję, że planowana na dzień 21 października 2016 r. (piątek) o godz. 1000 publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza Sulewskiego na temat:
"Badania transestryfikacji olejów roślinnych metodą okresową w aspekcie wykorzystania warstwy glicerynowej" z przyczyn losowych nie odbędzie się.
 

Nabór do chóru akademickiego UTP

Chór Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zaprasza studentów, pracowników, przyjaciół uczelni i muzyki.

Każda środa od godziny 1900 Aula B2 Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii  przy ulicy Bernardyńskiej

 

I rocznica wydarzeń z października 2015 r.

Społeczność akademicka naszej uczelni z głębokim smutkiem wspomina wydarzenia, które miały miejsce na początku roku akademickiego 2015/2016.

Rektor, Senat oraz Rada Samorządu Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego imienia J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza środowisko akademickie do uczestnictwa w uroczystościach.

Stypendium Rektora

Od dn. 11.10.2016 r. (wtorek) można podpisywać wykazy ocen dotyczące stypendium Rektora.

I rok Inżynierii Materiałowej

W dniu 18 października br. (wtorek) zajęcia z Przedmiotu Humanistyczno - Ekonomiczno - Prawnego: Filozofia odbędą się w Fordonie w bud. 2.7, sala 220 o godzinie 14:15. Prowadząca zajęcia: dr Zofia Zgoda.

Obowiązkowe szkolenie z BHP I roczniki

Obowiązkowe Szkolenie z BHPdla I roczników

 

odbędzie się wg.poniższego harmonogramu:
Technologia chemiczna – 12.10 (środa) godz. 1615 Aula
Inżynieria materiałowa – 13.10 (czwartek) godz. 1515 Aula
Technologia żywności i żywienie człowieka – 14.10 (piątek) godz. 1515 Aula
Analityka chemiczna i spożywcza – 14.10 (piątek) godz. 1515 Aula