You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Merck Millipore Day

W dniu 16.10.2014 na naszym Wydziale firma Merck Millipore zaprezentuje  materiały i sprzęt  promujący markę.  Na stoisku, które  zostanie wystawione na korytarzu na II piętrze przy auli, będzie można zapoznać się z bogatą ofertą firmy Merck.

Zaproszenie na otwarte seminarium

W dniu 9 października 2014r. (czwartek), w sali C8 w Regionalnym Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy (al.Prof. S. Kaliskiego 7), o godz. 9:15 odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr inż. Andrzej DROZD, rządowy ekspert ds. bezpieczeństwa energtyki jądrowej wygłosi referat pt.:

Jak bezpieczne są elektrownie jądrowe?
Bezpieczeństwo EJ z punktu widzenia dozoru jądrowego

 

Ubezpieczenie NNW i OC

Z uwagi na charakter Wydziału (praca w laboratoriach z odczynnikami chemicznymi) oraz koniecznością posiadania ubezpieczenia na praktykach programowych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i oc jest obowiązkowe.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

8 października 2014 roku (środa) o godzinie 14:00
w Auli im. prof. Ernesta Pischingera (II piętro) przy ul. Seminaryjnej 3

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

W czytelni WTiICh odbędą się szkolenia z Przysposobienia Bibliotecznego.

Wnioski o przyznanie stypendiów

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015 będą przyjmowane w dziekanacie od 2 października 2014 r. (czwartek).

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Plan zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów II roku (III semestru).