XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe

XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe

„Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”
Bydgoszcz, 15-17 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo !
  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych Profesorskich Warsztatach Naukowych poświęconych szeroko rozumianym problemom przetwórstwa tworzyw polimerowych. W trakcie konferencji planujemy krótkie wystąpienia osób, które w okresie od poprzednich Warsztatów uzyskały tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz prezentacje w formie plakatowej przygotowane przez młodszych pracowników naukowych, zwłaszcza doktorantów.

W materiałach konferencyjnych planujemy umieścić wyłącznie krótkie streszczenia. Prosimy je przesyłać w formie elektronicznej jako plik tekstowy Word (do 1000 słów) do 5 maja 2014 r.

Przewiduje się możliwość opublikowania wybranych prac w czasopismach Polimery i Przetwórstwo Tworzyw. Materiały przewidziane do druku powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami redakcji ww. czasopism.

 

Organizatorzy  |  Program  |  Terminy  |  Opłata  |  Informacje, kontakt  |  Pliki do pobrania