Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na kadencję 2016-2020

dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. nadzw. UTP – przewodniczący WKW
dr inż. Alicja Gackowska
dr inż. Beata Jędrzejewska
dr inż. Joanna Kowalik
dr inż. Maria Kowalska
dr inż. Justyna Miłek
mgr inż. Stanisław Bartoś
mgr inż. Justyna Czajka
mgr inż. Joanna Kaniewska
mgr inż. Marta Kustra
Sebastian Czapiewski