Od 29.05.2017 (poniedziałek) studenci I roku studiów II stopnia mogą odbierać z dziekanatu karty wyboru tematu pracy dyplomowej realizowanej w roku akademickim 2017/2018.