Od 09.10. 2017 r. do 13.10.2017 r. (poniedziałek – piątek) osoby, które złożyły wniosek o stypendium Rektora i oddały w terminie indeks do dziekanatu mogą podpisywać zestawienie ocen uzyskanych w roku akademickim 2016/2017.
UWAGA: nie podpisanie zestawienia w podanym terminie skutkuje automatycznie decyzją negatywną.