Komunikat Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w sprawie terminu składania wniosków o stypendia w semestrze zimowym r.a. 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 13 października 2017 r.
Dziekanaty poszczególnych Wydziałów przyjmować będą wnioski począwszy od 2 października 2017 r.