Kierownik Zakładu
dr inż. Grażyna Gozdecka
pok. 308, tel. 52 374-90-56
e-mail: grazyna.gozdeckautp.edu.pl
prof. dr hab. inż. Marek Cierach
pok. 308, tel. 52 374-90-81
e-mail: Marek.Cierachutp.edu.pl
prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk
pok. 137, tel. 52 374-90-78, 52 374 90 29
e-mail: szyjczukutp.edu.pl
dr inż. Wojciech Poćwiardowski
adiunkt
pok. 308, tel. 52 374-90-57
e-mail: wojciech.pocwiardowskiutp.edu.pl
dr Józef Sadkiewicz
adiunkt
pok. 305
e-mail: jozef.sadkiewiczutp.edu.pl
dr inż. Dorota Ziółkowska
adiunkt
pok. 137, tel. 52 374-90-24, 52 374-90-29
e-mail: dorota.ziolkowskautp.edu.pl
mgr inż. Joanna Szulc
asystent
pok. 308, tel. 52 374-90-57
e-mail: joanna.szulcutp.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Bąk
specjalista chemik
pok. 308, tel. 52 374-90-81
e-mail: malgorzata.bakutp.edu.pl
Wykorzystanie metod komputerowych do badania produktów spożywczych
Granulowanie produktów spożywczych
Analiza surfaktantów i polimerów jonowych
Zastosowanie procesów strącania i adsorpcji do usuwania zanieczyszczeń z wód i ścieków
Usuwanie zawiesin z wód i ścieków metodami koagulacji i flokulacji
Identyfikacja faz metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej
Modelowanie oddziaływań molekularnych
Urządzenie do badań wytrzymałościowych żywności firmy Zwick
Zestaw do badania emulsji Turbiscan
System do oznaczania azotu metodą Kjeldahla firmy Büchi
Mineralizator mikrofalowy firmy Milestone
Refraktometr firmy Rudolph
Spektrofotometr NIR firmy Büchi
System do oznaczania tłuszczu firmy Büchi
Laserowy miernik wielkości cząstek firmy Fritsch
Rozdrabniacze firmy Retsch
Suszarka rozpyłowa firmy Büchi
Uniwersalne urządzenie do badań wytrzymałościowych firmy Instron
Mieszarka do cieczy nienewtonowskich
Plotery solwentowe i laserowe
Granulator talerzowy własnej konstrukcji
Przesiewacz wibracyjny własnej konstrukcji
Dyfraktometr rentgenowski firmy SEIFERT
Spektrofotometry Vis i UV-Vis
Chemia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej (informacje dla studentów: st. niestacjonarne, st. stacjonarne )
Materiały pochodzenia naturalnego ( informacje dla studentów)
Materiały ceramiczne
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia
Metodologia analizy on-line ( informacje dla studentów)
Kontrola procesowa w produkcji materiałów ( informacje dla studentów)
Termodynamika techniczna i chemiczna
Zastosowanie analizy chemometrycznej w analityce żywności
Technologia żywności
Chemia żywności (informacje dla studentów: ćwiczenia, laboratorium)
Grafika inżynierska
Informatyka chemiczna
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego (informacje dla studentów: projekt)
Materiały dla studentów

Zakład Technologii i Inżynierii Przemysłu Spożywczego

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz
52 374-90-81, 52 374-90-80
52 374-90-05