Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium naukowym, w ramach którego
mgr inż. Adam Kwiatkowski wygłosi referat pt.:
„Zmiany konformacyjne związków heterocyklicznych wywołane oddziaływaniami międzycząsteczkowymi”
przedstawiający główne tezy i zamierzenia badawcze realizowanej pracy doktorskiej.

Spotkanie odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 9:45 w czytelni biblioteki WTiICh.

dr hab. Andrzej Wrzyszczyński prof. UTP
Przewodniczący Komisji ds. przewodów doktorskich