Strona głównaKOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY HETEROGENICZNIE
NUKLEOWANYCH POLIMERÓW KRYSTALICZNYCH
Praca doktorska realizowana pod opieką

prof. dr hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego

w Zakładzie Technologii Polimerów
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR”.

Html & GFX - K. Żywociński
©2009