Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Tomasz Stanio – Przewodniczący
Anna Malicka – Zastępca przewodniczącego
Paulina Szaruga – Sekretarz

Wydziałowa Komisja Rewizyjna

vacat

Starostowie

Analityka chemiczna i spożywcza

Zuzanna Małdrzykowska – I rok
Paulina Szaruga – II rok
Klaudia Ignaczak – III rok

Inżynieria materiałowa

Dominika Żebrowska – I rok
Kinga Majewska – III rok

Technologia chemiczna

Marcin Graczyk – I rok
Tomasz Stanio – II rok
Anna Becińska – III rok
Mateusz Jara – studia II stopnia, II rok

Technologia żywności i żywienie człowieka

Ada Miśnik – I rok
Joanna Majek – II rok
Agata Wiśniewska – III rok