dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadzw. UTP – Dziekan
dr inż. Ireneusz Grubecki – Prodziekan ds. Nauki
dr inż. Grażyna Gozdecka – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr Adam Dittmar-Wituski – Dyrektor Instytutu Matematyki i Fizyki
prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
prof. dr hab. Ryszard Gawinecki
prof. dr hab. Marek Lassak
prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk
dr hab. Janusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. nadzw. UTP
dr hab. Małgorzata Kaczorowska, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Zdzisław Kucybała, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Edwin Makarewicz, prof. nadzw. UTP
dr hab. Halyna Marshalok, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. nadzw. UTP
dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Włodzimierz Sokół, prof. nadzw. UTP
dr hab. Jacek Szymura, prof. nadzw. UTP
dr hab. Andrzej Wrzyszczyński, prof. nadzw. UTP
dr hab. Stanisław Zajchowski, prof. nadzw. UTP, (Solidarność)
dr hab. Sylwia Zielińska – Raczyńska, prof. nadzw. UTP
dr inż. Beata Jędrzejewska
dr inż. Katarzyna Skórczewska
dr inż. Grażyna Wejnerowska
dr inż. Dorota Ziółkowska
mgr inż. Agnieszka Michalik
mgr inż. Joanna Szulc
Klaudia Ignaczak
Paulina Januszewska
Karolina Marszan
Anna Malicka
Anna Przybylska
Tomasz Stanio
Sławomir Wilczewski
Agata Wiśniewska