Badania transestryfikacji olejów roślinnych metodą okresową w aspekcie wykorzystania warstwy glicerynowej

Data obrony: 18 listopada 2016, godz. 12:00, s. Aula im. prof. E. Pischingera WTiICh

 

Promotor
dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM (UAM w Poznaniu)
Recenzenci
dr hab. Izabela Siebielska, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
dr hab. Rafał Wawrzyniak, prof. UAM (UAM w Poznaniu)

 

Pliki
Streszczenie pracy,
recenzja: dr hab. Izabela Siebielska
recenzja: dr hab. Rafał Wawrzyniak

Informacja o rozprawie jest dostępna w Repozytorium Cyfrowym UTP.