Doktorant Wszczęcie przewodu Temat rozprawy doktorskiej Promotor
Iwona Dobiała 2010-06-09 Charakterystyka fizykochemiczna modyfikowanych plastizoli poli(chlorku winylu) i ich wodnych dyspersji dr hab. inż. Edwin Makarewicz, prof. UTP
Przemysław Heinrich 2013-06-26 Badania nad otrzymywaniem wysokiej czystości skwalenu z nasion amarantusa (Amaranthus cruentus L.) metodą ekstrakcji za pomocą ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym prof. dr hab. Jerzy Gaca
Waldemar Studziński 2014-07-02 Wpływ czynników utleniających i chlorujących na przemiany wybranych chemicznych filtrów UV prof. dr hab. Jerzy Gaca
Justyna Czajka 2014-10-08 Synteza i charakterystyka fotofizyczna nieorganicznych luminoforów opartych o wolframiany i molibdeniany aktywowane wybranymi jonami lantanowców(III) prof. dr hab. Stefan Lis (UAM Poznań)
Karina Mroczyńska 2014-12-12 Badania konformacji wybranych kompleksów supramolekularnych stabilizowanych wieloma wiązaniami wodorowymi dr hab.inż. Borys Ośmiałowski, prof. UTP
Katarzyna Przygoda 2015-05-27 Otrzymywanie oleju o zwiększonej zawartości tokoferoli z nasion komosy ryżowej Chenopodium quinoa Willd z zastosowaniem ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym prof. dr hab. Jerzy Gaca