Wykaz nadanych stopni doktora
w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

Data nadania: 14-12-2016
Data obrony: 18-11-2016
Data otwarcia przewodu: 02-07-2014
Streszczenie
Recenzenci: dr hab. Izabela Siebielska, prof. PK (Politechnika Koszalińska), dr hab. Rafał Wawrzyniak, prof. UAM (UAM w Poznaniu)
Informacja o rozprawie jest dostępna w Repozytorium Cyfrowym UTP.

Data nadania: 21-10-2016
Data obrony: 07-10-2016
Data otwarcia przewodu: 25-09-2013
Streszczenie
Recenzenci: prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk (UTP w Bydgoszczy), prof. dr hab. Wiesław Wasiak (UAM w Poznaniu)
Informacja o rozprawie jest dostępna w Repozytorium Cyfrowym UTP.

Data nadania: 01.06.2016
Data obrony: 25.04.2016
Data otwarcia przewodu: 30.05.2012
Streszczenie
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Biniak (UMK w Toruniu), dr hab. Artur Krężel, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
Informacja o rozprawie jest dostępna w Repozytorium Cyfrowym UTP.

Data nadania: 11.03.2015
Data obrony: 16.02.2015
Data otwarcia przewodu: 29.01.2014
Streszczenie
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. Halina Kaczmarek (UMK w Toruniu)
Informacja o rozprawie jest dostępna w Repozytorium Cyfrowym UTP.

Data nadania: 08.10.2014
Data obrony: 26.09.2014
Data otwarcia przewodu: 21.10.2009
Streszczenie
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. Jerzy Siepak (UAM w Poznaniu)

Data nadania: 21.12.2011
Data obrony: 16.12.2011
Data otwarcia przewodu: 21.10.2009
Recenzenci: prof. dr hab. Szczepan Roszak, Politechnika Wrocławska, dr hab. Andrzej Wrzyszczyński, prof. UTP

Data nadania: 08.06.2011
Data obrony: 18.05.2011
Data otwarcia przewodu: 10.12.2008
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Buciński, UMK w Toruniu CM w Bydgoszczy, prof. dr hab. Ryszard Gawinecki

Data nadania: 03.11.2010
Data obrony: 28.10.2010
Data otwarcia przewodu: 14.01.2009
Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kaliszan, Gdański Uniwersytet Medyczny, prof. dr hab. Jerzy Gaca

Data nadania: 11.03.2009
Data obrony: 10.03.2009
Data otwarcia przewodu: 11.06.2007
Streszczenie
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Dziembowska, ZUT w Szczecinie, dr hab. Jacek Szymura, prof. nadzw. UTP

Data nadania: 14.11.2007
Data obrony: 08.11.2007
Data otwarcia przewodu: 21.06.2005
Streszczenie
Recenzenci: dr hab. Piotr Cysewski, prof. UMK w Toruniu, dr hab. inż. Jacek Soroka, prof. Politechniki Szczecińskiej

Data nadania: 13.06.2007
Data obrony: 01.06.2007
Data otwarcia przewodu: 21.06.2005
Streszczenie
Recenzenci: prof. dr hab. Halina Kaczmarek, UMK w Toruniu, dr hab. Andrzej Wrzyszczyński, prof. UTP

Data nadania: 29.11.2006
Data obrony: 25.10.2006
Data otwarcia przewodu: 31.03.2004
Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Gawinecki, prof. dr hab. Piotr Malinowski, UKW w Bydgoszczy

Data nadania: 23.10.2006
Data obrony: 06.10.2006
Data otwarcia przewodu: 24.11.2004
Streszczenie
Recenzenci: dr hab. Piotr Kirszensztejn, prof. UAM w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert, Politechnika Szczecińska