dr hab. Andrzej Wrzyszczyński, prof. nadzw. UTP – przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Gawinecki
prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk
dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. nadzw. UTP
dr hab. Małgorzata Kaczorowska, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Zdzisław Kucybała, prof. nadzw. UTP
dr hab. Halyna Marshalok, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. nadzw. UTP
dr hab. Jacek Szymura, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadzw. UTP