Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 października 2003 roku.

 

 

Prace doktorskie są udostępniane w Bibliotece Głównej UTP

Repozytorium Cyfrowe UTP (od roku akademickiego 2013/2014)
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (od 1996)
Bibliografia (adnotowana) prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (od 1984)