Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM V.

Nr projektu: 2013/09/N/ST4/02308

„Zmiany konformacyjne związków heterocyklicznych wywołane oddziaływaniami międzycząsteczkowymi”

Kwota dofinansowania: 137 150,00 PLN
Okres realizacji: 03.04.2014 – 02.04.2017

Kierownik projektu:
mgr inż. Adam Kwiatkowski
Adam.Kwiatkowski@utp.edu.pl

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Borys Ośmiałowski
Borys.Osmialowski@utp.edu.pl
+48 52 374 90 27