Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu ETIUDA II.

Nr projektu: 2014/12/T/ST5/00028

„Warstwy diamentowe otrzymywane metoda CVD jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemicznych w powiązaniu z asocjacją mierzoną technikami NMR.”

Kwota dofinansowania: 73 270,00 PLN
Okres realizacji: 01.10.2014 – 30.09.2015

Kierownik projektu:
mgr inż. Magdalena Kowalska
Magdalena.Kowalska@utp.edu.pl
+48 52 374 90 34

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Borys Ośmiałowski
Borys.Osmialowski@utp.edu.pl
+48 52 374 90 27