W dniu 18.03.2013 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu umowę nr 00001-61720-OR0200007/12 o dofinansowanie projektu pod tytułem:

„Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW i RSW)”

Projekt realizowany jest w ramach:

Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-13”.
Oś priorytetowa 3 Środki służące wspólnemu interesowi.
Środek 3.1. Działania wspólne.
Projekt realizuje Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.
Wartość projektu: 941 785,00 PLN
Udział Europejskiego Funduszu Rybackiego: 706 338,75 PLN
Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.01.2015

Koordynatorem projektu jest:
dr hab. inż. Wojciech Weiner
weiner@utp.edu.pl
+48 052 374-90-82

Opracowanie projektu znajduje się w załączniku.