Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS VI.

Nr projektu: 2013/11/B/ST5/01281

„Nowe barwnikowe układy inicjujące fotopolimeryzację w zakresie światła widzialnego”

Kwota dofinansowania: 869 740,00 PLN
Okres realizacji: 01.09.2014 – 30.08.2017

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Janina Kabatc
Janina.Kabatc@utp.edu.pl
+48 52 374 91 12