Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS V.Nr projektu: 2013/09/B/ST5/03550

„Niesymetryczne difluorobory – synteza, badania spektralne i teoretyczne nowych fluoryzujących sond spektroskopowych”

Kwota dofinansowania: 627 042,00 PLN
Okres realizacji: 03.03.2014 – 02.03.2017

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Borys Ośmiałowski
Borys.Osmialowski@utp.edu.pl
+48 52 374 90 27