Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS VII.

Nr projektu: UMO-2012/07/B/ST4/01417

„Aminowe pochodne chalkonów, azachalkonów oraz ich soli jako związki wykazujące istnienie stanu ICT. Synteza i badania spektroskopowe.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 PLN

Okres realizacji: 19.07.2013 – 18.07.2016

Kierownik projektu:
dr inż. Marek Pietrzak
Marek.Pietrzak@utp.edu.pl
+48 52 374 90 34