Zapraszamy na obowiązkowe szkolenie dla studentów pierwszego roku.
Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie:
– obowiązków i praw studenta,
– „Know-how” życia na Naszym Wydziale oraz całej Uczelni.

Termin szkolenia: 18.10.2017 (środa) o godzinie 13:00 – Aula
Prosimy wszystkich studentów pierwszego roku o stawienie się na szkoleniu.