ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej obowiązujące od roku akademickiego 2016/17

Regulamin

Opiekunowie praktyk

Analityka chemiczna i spożywcza – dr inż. Alicja Gackowska
Inżynieria materiałowa – dr inż. Agnieszka Bajorek
Technologia chemiczna – dr inż. Agnieszka Bajorek
Technologia żywności i żywienie człowieka – dr inż. Grażyna Gozdecka

Lista przedsiębiorstw i instytucji, w których studenci odbywali praktyki

Inżynieria materiałowa
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka