Ostateczny możliwy termin do odbycia praktyk zawodowych dla studentów III roku studiów I stopnia przypada między 04.07.2017 – 30.09.2017 r. Pisemne potwierdzenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktyki należy dostarczyć do dziekanatu nie później niż do 15.06.2017 r.