Zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi rzecznik patentowy UTP mgr Piotr Jankowski.

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związanie z ochroną patentową,
przede wszystkim w kategorii wynalazku:

  • innowacja – zasady postępowania
  • badania patentowe
  • kryteria ochrony patentowej
  • budowa i sporządzanie opisu patentowego
  • nowy systemem elektronicznego zgłaszania patentów na UTP

Termin szkolenia: 16.10.2017 (poniedziałek)
Pracownicy o godzinie 9:45 – Salka wykładowa „Polimery”
Studenci o godzinie 11:15 – Aula
Na szkolenie zapraszamy szczególnie studentów realizujących w bieżącym roku akademickim prace dyplomowe.