Studia podyplomowe w zakresie:
TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

Kierownik studiów:
dr inż. Sławomir Żak
tel. 52 374 90 37
e-mail: zak@utp.edu.pl
Sekretarz studiów:
mgr Sylwia Kołodziejczyk
tel. 52 374 90 03, 52 374 90 50
e-mail: sylwia.kolodziejczyk@utp.edu.pl

Forma i czas trwania:

  • studia niestacjonarne, płatne
  • dwa semestry (6 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele)
  • 208 godzin zajęć dydaktycznych (Plan studiów)

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
  • dwa zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr

Termin składania dokumentów:
do dnia 30 września.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
p. 48

Opłata:
Wysokość opłaty: 3 200,00 PLN (1 600,00 PLN za semestr).
Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia pierwszego zjazdu, kolejną opłatę do dnia pierwszego zjazdu II semestru.
Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. II/O BYDGOSZCZ
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, studia podyplomowe TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

Ukończenie studiów:
Absolwenci otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie TECHNOLOGII WODY I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI.

Dodatkowe informacje:
TWiZZW_kontakt
TWiZZW_informacje