Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej kształci na studiach dwustopniowych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia student uzyskuje tytuł inżyniera, na drugim stopniu uzyskuje tytuł magistra.

 

Na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są następujące kierunki

analityka chemiczna i spożywcza – pierwszego stopnia
inżynieria materiałowa – pierwszego stopnia (od r.ak. 2016/2017 studia o profilu praktycznym)
technologia chemiczna – pierwszego i drugiego stopnia
technologia żywności i żywienie człowieka – pierwszego stopnia (od r.ak. 2017/2018 studia o profilu praktycznym)

 

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) prowadzone są następujące kierunki

analityka chemiczna i spożywcza – pierwszego stopnia
technologia chemiczna – pierwszego i drugiego stopnia