Przewodniczący:

dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadzw. UTP

Członkowie:

dr inż. Agnieszka Bajorek
dr inż. Alicja Gackowska
dr inż. Anna Zalewska
dr Piotr Schillak (IMiF)
mgr inż. Agnieszka Michalik

Student

Artur Sommerfeld

Interesariusze zewnętrzni

mgr inż. Marek Fekner (PESA Bydgoszcz SA)
dr Józef Sadkiewicz (Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.)

Zestawienie oceny zajęć dydaktycznych

 

Analityka chemiczna i spożywcza

rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2014/2015 (semestr zimowy)

Inżynieria materiałowa

rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2014/2015 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2013/2014 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2012/2013 (semestr zimowy, semestr letni)

Technologia chemiczna

rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2014/2015 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2013/2014 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2012/2013 (semestr zimowy, semestr letni)

Technologia żywności i żywienie człowieka

rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2014/2015 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2013/2014 (semestr zimowy, semestr letni)
rok akademicki 2012/2013 (semestr zimowy, semestr letni)