Ocena zajęć dydaktycznych – 2017

Studentko, Studencie,
w miesiącu czerwcu 2017 r udostępniony został Kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych.
Jest on dostępny po zalogowaniu do USOSweb, tak aby każdy student mógł ocenić tylko te zajęcia, które miał w planie zajęć.
Ankieta jest w 100% anonimowa. Wyniki są przedstawiane jako średnia arytmetyczna dla każdego z ocenianych przedmiotów i wykładowców oraz będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Ankieta zawiera tylko 5 pytań (wcześniej 13) i jej wypełnianie trwa ok. 10 sekund!
Ankieta jest dostępna tylko w czerwcu w: usosweb.utp.edu.pl

KONKURS URZĘDU PATENTOWEGO RP NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ

Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Równolegle Urząd Patentowy organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Termin składania prac: 16 października 2017 r.

Ogłoszenia o konkursach wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl:

Sukces studentek z TŻiŻC

Podsumowano tegoroczną edycję warsztatów dla studentów w ramach programu Yes4YETI (Youth Employment and Training Initiative), które od czterech lat organizuje Cereal Partners Poland Toruń-Pacific.

Projekt studentek naszego Wydziału z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka okazał się najlepiej ocenionym projektem.

Paniom Annie Florczyk, Joannie Hodyl i Joannie Feldheim GRATULUJEMY !!!

Więcej informacji znajduje się w artykule: Finał 4. edycji studenckich warsztatów, 2017-05-24

Praktyki zawodowe

Ostateczny możliwy termin do odbycia praktyk zawodowych dla studentów III roku studiów I stopnia przypada między 04.07.2017 – 30.09.2017 r. Pisemne potwierdzenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktyki należy dostarczyć do dziekanatu nie później niż do 15.06.2017 r.