Na tych stronach będziemy prezentować niektóre prace studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wykonane w ramach zajęć.

Projekty studentów wykonane w ramach zajęć laboratoryjnych „Materiały dla elektroniki i optoelektroniki”:

Udział w badaniach:
Udział studentów w badaniach naukowych w latach 2009-2014 (publikacje, konferencje, patenty, …)